MAČ - Jan Němec

Volný čas
Hostem u Drtikola Narozen 1981 v Brně. Vystudoval religionistiku a sociologii na Masarykově univerzitě. Pracuje jako redaktor nakladatelství a časopisu Host. Vydal sbírku básní První život (2007), knihu povídek Hra pro čtyři ruce (2009) a román Dějiny světla (2013) věnovaný životu a dílu Františka Drtikola. K němu říká: „Poprvé jsem ho začal vnímat, když jsem ještě na gymnáziu navštívil jeho výstavu. […] Když jsem pak kolem třiceti let pocítil pálení napsat román, jeho osud se mi připomněl a znova jsem se do něj ponořil. Klíčovou se pro mě stala symbolika světla […]. Světlo spojuje Drtikola fotografa s Drtikolem mystikem.“
Termíny