Miloš Šejn: Knihy

Výstava
Výstava v Archivu výtvarného umění představí dílo Miloše Šejna, které je úzce spjato s krajinou. Autor zaznamenává tvary a pocity z viděného okolí pomocí dostupného přírodního materiálu. A v jeho tvorbě se prolíná jak text knih, se kterými pracuje, tak jeho vlastní poetický výraz.
Termíny