Pardubičtí malíři komorně

Výstava
Pod záštitou a ve spolupráci s Mgr. Miluší Horskou, místopředsedkyní Senátu Parlamentu České republiky, připravila Východočeská galerie komorní přehlídku děl trojice výjimečných pardubických výtvarníků – Vojmíra Vokolka, Jiřího Laciny a Jiřího Nekováře.
Termíny