Ota Janeček (1919 – 1996)

Výstava
Ota Janeček je bezesporu jedním z nejvýznamnějších umělců Pardubického kraje. Rodák z Pardubiček, který vystudoval reálku v nedalekém Hradci a posléze zamířil na ČVUT a UMPRUM do Prahy, představuje originální a jedinečnou osobnost, která v mnohém obohatila české umění.
Termíny