Elsi Spitmann, František Kyncl - Dialog sil

Výstava
Výstava bude prostředkem k presentaci příběhu cesty a soužití a dialogu Němky s Čechem, ženy a muže, i o vzájemné úctě, toleranci, energii i síle. Síle expresivně eruptivní s energií směřující vzhůru k tvůrčí svobodě Františka, předního malíře i sochaře evropského konstruktivismu a mířící ve své výrazové imaginaci a formě do prostorových struktur a řádu věčného a nekonečného universa a tiché a magické síly Elsi, mířící do hlubin a nitra archaistického kosmogenního středu zrození a bytí.
Termíny