Vox angelicus

Výstava
Výstava Petra Štěpána, významného českého grafika a malíře věnujícího se realizacím převážně v sakrálním prostoru. Jeho tvorbu prostupuje koncentrovaná energie, výsostně religiózní a hluboce lidská. Specializuje se mimo jiné na hudební kresby, v nichž hledá styčné plochy mezi hudebním a výtvarným projevem, věnuje se i krajině. Je členem Umělecké besedy a skupiny Corpora S, s níž pravidelně vystavuje. Žije a pracuje v Českém Brodě, kde je i varhaníkem v kostele sv. Gotharda.
Termíny