Slavné filmové melodie

Hudba
Vystoupí: Jaroslav Svěcený - housle a průvodní slovo, Pavel Větrovec - klavír, Camilo Caller - perkuse, František Raba - kontrabas. Film je fenomén, který oslovuje všechny generace a hudba je jeho nedílnou součástí. Na tomto večeru se prostřednictvím světoznámých melodií ponoříme do působivého světa celuloidového pásku i nejmodernější digitální techniky.
Termíny