Sclavi – Emigrantova píseň

Divadlo
Mnoha cenami ověnčený příběh o slovanských emigrantech, kteří se na začátku minulého století vraceli domů z Ameriky. Scénická kompozice vycházející ze starých rusínských písní, dopisů z vystěhovalectví a z Čapkova Hordubala. Anonymní gastarbeiter se po letech vrací z Ameriky do své vesnice na Slovensku. Jeho místo je obsazené. Emigrantovi splývají jeho pokusy včlenit se zpátky mezi své „tady“ se vzpomínkami na snahu včlenit se do společenství „tam“. Rozkol mezi neschopností být plně tam, kde je, a „bare life “, který emigrant prožívá, neznamená jen život bez sociálních práv a identity, zredukovaný na materiální potřeby, ale hlavně život bez duše, bez zázemí vztahů.
Termíny