Pozvánka na letní kurz Baobaby „Přírodní dětská hřiště

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

A co děti, mají si kde hrát?

Kurz pro rodiče i děti - všechny, kdo rádi vytváří a hledají nová místa pro hru. Týká se filozofie a tvorby přírodních dětských hřišť, možností financování a vytváření hřišť pomocí komunit, spolků, škol, školek, obcí. Seznámíte se s různými možnostmi vytváření interaktivních herních prvků. Ukážeme si již hotová přírodní hřiště a dozvíme se o jejich výhodách, životnosti, bezpečnosti a hravosti. „Co víme, to povíme, ukážeme si fotky realizací, něco nečekaného vyzkoušíme pod dozorem našich dětí možná a sestavíme i nějakou kapelu. Náš rozestavěný slaměný dům bude též k dispozici.“


Teorie – Filosofie přírodních dětských hřišť. Možnosti vytváření interaktivních herních prvků pro děti a veřejný prostor z přírodních materiálů. Možnosti financování a částečné vytváření zapojením komunit – rodiče dětí z mateřských a základních škol, studenti, kluby, spolky atd. Zásady a postupy materiálového zpracování herních prvků. Jak zajistit vyšší životnost a bezpečnost pro jejich uživatele. Ukázky zajímavých řešení přírodních dětských hřišť ze světa a ČR. Konzultace Vašich projektů.
Praxe – Vytváření herních prvků ze dřeva, kůry, hlíny, kamenů. Zakládání objektů a povrchová úprava materiálů. Akustické objekty.z nalezených materiálů.

Realizace dětských hřišť Lukáš Gavlovský:

http://www.gavlovsky.cz/detska-hriste.html

 

Lektor Lukáš Gavlovský:

stavitel, malíř, sběratel kamenů, sochař, vulkanolog , kreativec a realizátor…

"Nyní se zabývám především realizací prostorových děl ve volné i urbanizované krajině. Světy ukryté v přírodních materiálech, nejčastěji kamenech a dřevě, jsou tématem i základní surovinou pro tvorbu soch, atypických dětských hřišť, řešení detailů soukromých zahrad, či svérázného mobiliáře parků. Rád dělám tvůrčí věci, které jsou k něčemu dobré. 
Mé stavitelské sklony vyvrcholily v práci na vlastním domě ze dřeva, slámy a hlíny, ve kterém dnes žiji se svojí ženou a dvěma dětmi. Dům je vestavěn v části stodoly, která zároveň slouží jako ateliér
."

 

Letní  kurz s Lukášem Gavlovským probíhá přímo u něj doma, máte se na co těšit.

 

Cílem letních kurzů Baobaby je poskytnout účastníkům možnost načerpat inspiraci v prostředí podobně smýšlejících lidí, získat praktickou zkušenost s materiály, které jsou šetrné k životnímu prostředí a rozšířit vědomosti o trvale udržitelném a nenáročném životním postoji.

Cena za jeden kurz je 1400Kč /osoba
Sleva: 1200Kč/osoba - pro páry, skupiny dvou a více lidí, důchodce, studenty, nemajetné a ZTP
V ceně je zahrnuto ubytování, strava, konzultace vašich projektů a CD s informacemi o daném tématu k samostatnému studiu.

Ubytování: vlastní spacák, případně stan sebou.

Přihlášky na: stav.baobaby@gmail.com, nebo tel. 605 371 737

o.s. Baobaby

http://www.baobaby.org/

 

 

 

Účinkují

Lektor Lukáš Gavlovský:

stavitel, malíř, sběratel kamenů, sochař, vulkanolog , kreativec a realizátor…

http://www.gavlovsky.cz/detska-hriste.html

Termíny