Arcidiecézní pouť rodin a učitelů

Volný čas
V sobotu 30. srpna 2014 se uskuteční na Svatý Hostýn Arcidiecézní pouť rodin a učitelů k Panně Marii svatohostýnské. V 8.00 hodin vyrazí poutníci od hřbitova v Bystřici pod Hostýnem směrem na Svatý Hostýn. V 10.00 hodin se uskuteční mše svatá na venkovním pódiu u baziliky. Hlavním celebrantem bude otec arcibiskup Jan Graubner, zpěvem a hudbou doprovodí mši svatou skupina Paprsky. Pro pedagogy je od 11.30 do 12.30 hodin připravena přednáška Eucharistie v životě učitele, kterou bude přednášet Mons. Jan Graubner v Jurkovičově sále. Ve 14.00 hodin se uskuteční Cesta světla. Sraz bude u sochy Božského Srdce Páně. Pro děti a rodiče je ve 13.00 hodin připravena přednáška O vděčnosti, kterou povede Františka Böhmová. Ve stejném čase bude pro děti připraveno loutkové představení Dana Taraby (sál poutního domu č. 3). Ve 13.00 hodin je připravena "Cesta pro manželé", kterou připravuje děkanátní centrum pro rodinu. Pro děti budou na louce u baziliky připraveny hry a soutěže. V 15.30 hodin se v bazilice Nanebevzetí Panny Marie uskuteční slavnostní požehnání. V 16.00 hodin se můžete těšit na koncert skupiny Paprsky. Více informací na www.hostyn.cz

Termíny