Ohlédnutí 1994 - 2014

Volný čas
vernisáž "Ohlédnutí 1994 - 2014" v úterý 15. července v 17. hodin do Zámecké vily ve Ždánicích. První část výstavy představuje ukázky prací ( kreseb, maleb) ze školních plenérů ( výuky kresby v přírodě ) v průběhu let 1994 - 2014, které vznikly ve Ždánicích a v okolní krajině. Práce jsou zapůjčené ze soukromých sbírek, od samotných autorů a také z archívu Zlínské soukromé vyšší odborné školy. Druhá část výstavy je zaměřena na práce absolventů Zlínské s.v. školy umění ( Z. Saletová, J. Novák, M. Čada, P. Dub, R. Michálek, P. Kunčík), kteří jako studenti jezdili na plenérovou výuku do Ždánic a kteří se dodnes výtvarné práci věnují. Mnozí z nich jsou už renomovanými umělci. Zároveň v tento den také začíná pětidenní akce prvního ročníku Ždánického plenéru, který navazuje na tradici přímé kresby a malby v přírodě.

Termíny