Slavnostní odhalení sochy portáše na Klapinově

Volný čas
Valašský sbor portášský, rusavské desátnictvo, pořádá za podpory obce Rusava a mysliveckého hospodářství Křídlo v sobotu 19. července 2014 v 17.00 hodin SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ SOCHY PORTÁŠE NA KLAPINOVĚ. Autorem sochy je amatérský řezbář a sochař Josef Biječek ml. Občerstvení z vlastních zdrojů s sebou. Srdečně zvou portáši.

Termíny