Malování na Svatém Hostýně

Volný čas
V týdnu 3. srpna až 8. srpna 2014 se bude konat na Svatém Hostýně kurz malování. Sejdou se zde malíři i amatéři z různého okolí a budou malovat obrazy různými technikami na téma Svatý Hostýn pod vedením malířky Doris Windlin. Závěrečná vernisáž obrazů se uskuteční v sobotu 9. srpna 2014 v 19.00 hodin na salaši v Držkové. Vernisáž zahájí Valašský sbor portášský. Více informací na http://zaholesovsko.wordpress.com

Termíny