Král na hradě

Návštěva krále Vladislava Jagellonského u svého rádce, pana Viléma z Pernštejna, na hradě Kunětická hora.
Termíny