9Bach

Hudba
Přirovnání k Portishead nebo Dead Can Dance ale vyjadřuje pouze náznak očekávání. Po koncertě na veletrhu Womex třeba publicista Nick Hobbs napsal: “Když se k hlasu Lisy Jen Brown přidal i zbytek skupiny, místnost se zničehonic naplnila magií.” 9Bach znějí jako emocionální, pomalu plynoucí symfonie hlasů, harfy, harmonia, elektrických kytar a dunících bubnů od rockerů zasvěcených do tradičních balad Walesu. Jestli zpívají o lásce, vraždění nevinných, marnivostech nebo frontě na rohlíky se všichni pouze domnívají, protože velštině nikdo široko daleko nerozumí, i tak je to jedna z velkých předností na Britských ostrovech oslavované sedmičlenné kapely: zvukomalebnost tajemného jazyka ještě víc podněcuje posluchačovu představivost a vnímání atmosférických hudebních obrazů.
Termíny