RELAXACE PRO UVOLNĚNÍ

Kurzy, vzdělání, konference

Naučit se relaxovat a umět se dostat do stavu pohody a harmonie je pro nás v dnešní hektické době hodně užitečné. Proto Vám nabízíme nácvik progresivní svalové relaxace. Ve dvou setkáních projdete relaxací a budete mít možnost si ji vyzkoušet a díky opakování zapamatovat tak, abyste byli schopni ji sami používat.

Budeme vycházet z progresivní svalové relaxace, kterou vytvořil psycholog E. Jacobson. Tato relaxace je založena na napínání a uvolňování svalstva, při kterém se naučíte rozlišovat napětí a uvolnění ve svém těle. Pomocí této relaxace budete moci tělesné napětí odstranit a docílit jak fyzického, tak psychického uvolnění.

Opakovaným nácvikem projdete vlastní zkušeností s progresivní svalovou relaxací, zažijete ji na vlastním těle a díky opakováním se ji naučíte používat. Následně ji můžete uplatňovat v rámci osobní psychohygieny, nebo využít její prvky v osobním i profesním životě, pokud pracujete s dětmi nebo s jinými skupinami lidí.

Relaxace bude doplněna vždy vizualizací, kterou můžete také zařadit do každodenního života.

Progresivní svalová relaxace je vhodná pro lidi, kteří s relaxací nemají žádné zkušenosti, ale cítí potřebu naučit se relaxovat.

 

Přihlaste se prosím nejpozději dva dny předem na tel. 777 651 653.

Seminář je akreditován MŠMT (na vyžádání je možné udělat seminář pro školu v jejích prostorách – 9 vyučovacích hodin).

 

 Obsah semináře:

 

 Teoretická část:

 • Obecné seznámení s relaxačními technikami
 • Přínos relaxace z hlediska psychohygieny a jako prevence proti stresu
 • Možnosti zařazení některých prvků relaxace v práci s dětmi či jinými skupinami lidí
 • Teoretické seznámení s Progresivní svalovou relaxací podle E. Jacobsona
 • Teoretický popis průběhu relaxace
 • Různá doporučení pro pohodu při relaxaci a další doporučení pro nácvik relaxace

Praktická část:

 • Nácvik progresivní svalové relaxace
 • Lektor účastníky provede kompletní relaxací, aby si ji sami mohli zažít a vyzkoušet, jak na ně působí a díky opakováním zapamatovat
 • Hned po provedení relaxace následuje plynule krátké vizualizační cvičení s cílem prohloubit stav uvolnění těla i mysli

         

Cíl semináře:

 • Účastníci semináře budou seznámeni s teorií relaxačních technik obecně, následně budou podrobněji seznámeni s progresivní svalovou relaxací podle E. Jacobsona, na kterou je seminář zaměřen
 • V teoretické části se dozví o přínosu relaxace z hlediska psychohygieny, dále také o přínosu relaxace jako prevence proti stresu a syndromu vyhoření
 • Opakovaným nácvikem účastníci projdou vlastní zkušeností s progresivní svalovou relaxací, zažijí ji na vlastním těle a díky opakováním se ji naučí používat, aby ji mohli následně uplatňovat v rámci osobní psychohygieny
 • Účastníci budou seznámeni s možnostmi, jak relaxaci nebo její prvky využít s konkrétními cílovými skupinami v různých situacích

 

·  Kdo: skupina maximálně 12 účastníků

 

·  Kdy: 21.-22.7.2014 v čase 15.00-18.30 hodin

 

·  Kde: Autentico, Kubelíkova 43, Praha 3

 

·  Cena: 1200 Kč

 

·  Lektorka: Mgr. Karla Šakti Morawski

 

·  Informace: Mgr. Karla Šakti Morawski, tel.: 777 651 653,

    email: karla.sakti.morawski@gmail.com, www.autentico.cz

 

 

Kontakty

www.autentico.cz

Termíny