TVŮRČÍ PŘEDSTAVIVOST – JEDNODUCHÁ VIZUALIZAČNÍ CVIČENÍ

Kurzy, vzdělání, konference

V semináři budete seznámeni s teorií a také s praktickými možnostmi uplatnění principů tvůrčí představivosti a vizualizace. Projdete několika jednoduchými vizualizačními cvičeními, abyste zažili a pocítili jejich blahodárný účinek na vlastní tělo a mysl.

Vizualizační cvičení budou zaměřena na uvolnění těla a navození stavu vnitřní harmonie, na regeneraci a sebeléčení, dále na posílení sebeúcty a posílení motivace pro své blízké i vzdálenější cíle. Budeme se také věnovat tomu, jak vnést jednoduchým způsobem vizualizační techniky do svého každodenního života. 

Pokud pracujete s dětmi či jinými skupinami lidí, můžete uplatnit tato jednoduchá cvičení při práci s nimi.

 

Přihlaste se prosím nejpozději dva dny předem na tel. 777 651 653.

Seminář je akreditován MŠMT (na vyžádání je možné udělat seminář pro školu v jejích prostorách – 5 vyučovacích hodin).

 

·  Kdo: skupina maximálně 12 účastníků

 

·  Kdy: 29.8.2014 v čase 16.00-20.00 hodin

 

·  Cena: 1000 Kč

 

·  Lektorka: Mgr. Karla Šakti Morawski

 

·  Informace: Mgr. Karla Šakti Morawski, tel.: 777 651 653,

    email: karla.sakti.morawski@autentico.cz, www.autentico.cz

 

 

 

Kontakty

www.autentico.cz

Termíny