Služebníci

Divadlo
Tři monology – zpovědi tří významných mužů Francie z doby vlády Ludvíka XIII., kteří jsou přesvědčeni, že právě jejich čin nemůže být než Bohem požehnán.
Termíny