Mobilní knihovnička

Volný čas
Přineste knihu/vyměňte za jinou - ve spolupráci s Knihovnou města Ostravy.
Termíny