Lhář

Divadlo
Archetyp lháře, vyskytující se v dramatické literatuře už od antiky, našel ve zpracování Carla Goldoniho svou nejvtipnější nestárnoucí podobu.
Termíny