Orkiestra Św. Mikołaja

Hudba
Orkiestra Św. Mikołaja patří mezi nejdynamičtější a nejpřirozeněji tradici chápající evropské skupiny. Na rozdíl od jiných souborů tušících v propojení lidové hudby s modernou svou příležitost, jak na sebe upoutat pozornost, Orkiestra Św. Mikołaja od samého počátku odmítl klouzat pouze po povrchu.
Termíny