Jiří Hauschka

Výstava
Přesvědčivým způsobem spojuje tradice české malby s kontextem mezinárodní výtvarné scény. Jeho tvorba se pohybuje na hranici mezi abstraktní a figurální malbou. Hauschka zpracovává podněty z prostředí, které jej obklopuje. Reálným objektům dává nadčasovou platnost tím, že je ztvárňuje v zobecňujících formách. Tímto způsobem se mu daří zhmotnit nejen postavy a předměty, ale i neuchopitelné nálady a pocity, které tak v jeho obrazech získávají konkrétní fyzickou podobu.
Termíny