Třicet - Polámaná křídla

Výstava
Třetí ročník již tradiční výstavy - salónu v pravém smyslu toho slova, kde se setkávají různí umělci, tvořící různými styly a technikami.
Termíny