Retro aneb Radiohistorie

Výstava
Výstava ze sbírek Antonína Petrželky představující vývoj audiotechniky ve 20. století. K vidění budou gramafóny, gramorádia, rádia, magnetofóny atd. Menší část výstavních prostor pak bude věnována vývoji záznamu obrazu - různé kamery, promítačky apod.
Termíny