Příběh zapomenutého hřbitova

Výstava
V roce 2007 vzbudila pozornost akce poměrně běžná a to rekonstrukce vodovodu a kanalizace na dnešní Puchmajerově ulici. Lžíce bagru zde totiž rozrušila několik lidských kosterních pozůstatků a na místo byla přivolána policie. Jak se záhy ukázalo, nebyl odkryt pozůstatek po nějaké tragické události, ale novověký hřbitov zrušený v první polovině 19. století. Tomuto dnes již zapomenutému hřbitovu je věnována výstava, kterou připravuje Ostravské muzeum na červenec až září 2014. Návštěvníci se zde budou moci seznámit s výsledky archeologického výzkumu, antropologického bádání a také s poznatky zjištěnými studiem archivních dokumentů.
Termíny