Ondřej Buddeus

Volný čas
Vlastní texty časopisecky publikoval například v periodikách A2, Tvar, Souvislosti. Některé z jeho textů byly přeloženy do němčiny, italštiny, polštiny a angličtiny. V roce 2011 mu vydalo nakladatelství Petr Štengl debutovou sbírku textů 55 007 znaků včetně mezer, která byla nominována na cenu Magnesia litera i cenu Jiřího Ortena.
Termíny