Kámen napříč stoletími

Volný čas
Uvidíte Jezernické pány, středověké ležení, děla, nově též řemeslné tržiště a o víkendech kostýmované prohlídky.
Termíny