Z ilustrační tvorby Jana Zrzavého

Výstava
Poselství slova vtělené do obrazu.
Termíny