Francouzština pro cestovní ruch

Kurzy, vzdělání, konference

Jste průvodce ve francouzštině? Nebo se chystáte
provádět ve FRJ? Chcete se zdokonalit? Kurz je určen průvodcům, pracovníkům v cestovním ruchu a všem, kdo se chtějí zdokonalit v dané tématice.

OBSAH:

1. Architektura a umění, urbanismus, současná
krajina

1.1. Slovní zásoba a ustálená spojení:
1.1.1. Základní
údaje uváděné při popisu regionů
1.1.2. Základní údaje uváděné při popisu
lokalit a stavebních komplexů
1.1.3. Základní údaje uváděné při popisu
budov
1.1.4. Umělecké předměty, mobiliář památkových objektů
1.2. Užitečné
řečnické obraty, nepominutelná základní mluvnická pravidla
1.3. Časté dotazy
turistů
2. Historie a současné reálie
2.1. Slovní zásoba
a ustálené obraty:
2.1.1. Základní historické údaje, české pojmy ve
francouzštině
2.2. Časté dotazy turistů
3. Vyjednávání,
organizace, technika a administrativa

3.1. Slovní zásoba a
gramatické obraty zvyšující srozumitelnost sdělení
3.2. Okružní jízda s
frankofonním řidičem a kolegiální asistence
3.3. Jednání s frankofonní
klientelou v hotelu, restauraci, dopravním zařízení, apod., asistence
při
řešení problémů na policii, ve zdravotním zařízení apod.
4. Exkurze
do výrobního závodu

4.1. Pivovar
4.2. Sklárna
4.3.
Automobilka
4.4. Zemědělský podnik

Termíny