Zdravotník zotavovacích akcí

Kurzy, vzdělání, konference

 

Kurz Zdravotník zotavovacích akcí je rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pod číslem jednacím 26843/2013-1/606. Kurz Vám může zaplatit Úřad práce.

Název vzdělávacího programu: Zdravotník zotavovacích akcí Název pracovní pozice: Zdravotník zotavovacích akcí

Jedná se o velmi kvalitní odborný kurz, který Vás připraví na práci zdravotníka na nejrůznějších akcích, např. táborech, školách v přírodě, výukových nebo výcvikových kurzech, hromadných společenských a sportovních akcích.

Jedná se o 40 hodinový kurz s akreditací Ministerstva školství.

Vyučuje se:
-praktické poskytnutí první pomoci podle mezinárodních standardů

-jak pečovat o nemocné při zotavovací akci

-vedení zdravotnické dokumentace

-práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí

-zásady dodržování hygieny

-jak aplikovat protiepidemická opatření

-jak zachránit tonoucího a poskytnout mu první pomoc
 

Přednášky navazují na středoškolské znalosti. Možnost konzultací v průběhu kurzu a po jeho zakončení.

Termíny