MAČ - Světlana žuchová

Volný čas
Slovo, analýza, fotografia Narodila sa v 1976 v Bratislave. Vyštudovala psychológiu na Univerzite vo Viedni a medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracuje na psychiatrickej klinike trenčianskej nemocnice. Vo Viedni pokračuje v štúdiu, nastúpila na psychoanalytický výcvik. Napísala päť próz (debut Dulce de leche, 2003, naposledy Obrazy zo života M., 2013). „Písanie je vraj pre Svetlanu Žuchovú ako fotografovanie. Slovami zaznamenáva udalosti a veci, ktoré zažíva a stretáva, tak ako turista pomocou fotoaparátu zachytáva pamiatky a zážitky z dovoleniek,“ napísala Michaela Paštéková.
Termíny