POZOROVÁNÍ METEORICKÉHO ROJE PERSEID

Volný čas
S přednáškou Ing. Martina Leskovjana (z Hvězdárny Vsetín): „Námořní navigace v období středověku“ Jak se naši předkové dokázali neztratit na moři a co vše k tomu potřebovali mít a znát.

Termíny