LETNÍ PROCHÁZKY PAMĚTÍ MĚSTA: Dolní Paseky

Volný čas
Vzpomínání na historii města s tvůrčí skupinou seniorů scházející se pod hlavičkou projektu knihovny „Město v mé paměti“. A jak to bude probíhat? V prázdninové čtvrtky se sejdou zájemci o procházku pamětí města a společně s knihovnicí a vyškolenými lektory projdou jednu z vycházkových tras.

Termíny