KONCERT VÁCLAVA HUDEČKA VE ŠTÍPĚ

Volný čas
Sdružení Václava Hudečka Vás srdečně zve na koncert KRÁSNÉ STAVBY S KRÁSNOU HUDBOU v rámci XVIII. ročníku Akademie Václava Hudečka. Na koncertu vystoupí Václav Hudeček, Iva Svobodová Kramperová, Pavel Svoboda, Vladimír Rejlek, sólistky ND Praha - Hana Jonášová a Jana Jonášová. Koncert se koná pod záštitou primátora statutárního města Zlína, MUDr. Miroslava Adámka a za finanční podpory Kulturního fondu města Zlína.

Termíny