Lidové bydlení a kovářství na Slovácku

Volný čas
Soubor lidových staveb Topolná č.p. 90 a 93 - stálá expozice lidového bydlení a kovářství na Slovácku (Topolná, nad kostelem). Zemědělské usedlosti, památky lidového stavitelství přibližují obydlí s patrovou komorou, expozicí rybářství a praní prádla, v traktu dvora jsou chlévy a další stavby – stodoly, sušírna ovoce, udírna, včelín, vahadlová a roubená studna, polní kříž. Přístupné celoročně pro předem objednané skupiny (tel.: A. Knot, +420 572 508 247).

Termíny