Valašské škádlení

Volný čas
Občanské sdružení Život na venkově pořádá první ročník umělecko-řemeslné prodejní výstavy u příležitosti Anenské pouti v Rajnochovicích, která se uskuteční o víkendu 26. - 27. července 2014. Malíři, řezbáři, dráteníci, hrnčíři, šperkaři, sochaři, ... budou své díla vystavovat před základní školou v Rajnochovicích. Výstava bude zahájena v sobotu ve 14.30 hodin za doprovodu cimbálové muziky a vystoupení souboru Javorníček. Od 19.00 hodin večerní posezení. Pro děti bude připravená dětská dílna. V neděli 27. července bude výstava otevřena od 9.00 do 17.00 hodin. Více informací na tel. 606 405 069 www.zivotnavenkove.cz

Termíny