Léto v Rasticově městě Morava

Volný čas
Víkend 4. - 6. července bude ve znamení bohatého programu. Nejen že si každý den můžete prohlédnout s průvodcem nebo samostatně celý areál, ale na hradišti opět zbuduje svůj tábor Kmenový svaz Styrke a budou předvádět ukázky ze života Slovanů. Vrcholem víkendu bude sobotní Cyrilometodějská pouť Podluží, kterou programově doplní nejen zpěvy a hra na domorodé nástroje bohoslovců ze Zambie, ale také promenádní koncert dechové hudby Vracovjáci. V sobotu je naše hradiště také etapovým místem Cykloakce - Velkomoravské stezky. Podobně jako v sobotu, také v neděli můžete shlédnout tábor a bojové ukázky Slovanů. Nedělní programové odpoledne bude uzavřeno koncertem cimbálové muziky Ryzlink. Přijeďte pobýt a nejen se vzdělat v historii Velké Moravy, ale také se duchovně i kulturně osvěžit nebo prostě jen odpočívat v krásném prostředí lužních luk a lesů. Těšíme se na Vás. -fs-

Termíny