SALALA - SPECIÁLNÍ PROHLÍDKY PRO RODINY S DĚTMI

Volný čas
Přijďte o prázdninách navštívit Salu terrenu Arcibiskupského zámku v Kroměříži, která je napůl ještě součástí zahrady a napůl již přináleží k zámku! Návštěva tohoto unikátního raně barokního prostoru probíhá formou poznávání prostřednictvím prožitku (dramatické, výtvarné hudební aktivity). Programu je možné se zúčastnit v těchto termínech: 4. a 18. července a 22. srpna vždy v 11:00 a 14:00. Lze jej doporučit zejména rodinám s dětmi. Program je zpoplatněn v rámci standardního vstupného do saly terreny. Jeho délka je 60 minut.

Termíny