Koncert účastníků mezinárodních houslových kurzů J. Svěceného

Hudba
Tradiční festivalový koncert představí řadu mladých talentů houslové hry.
Termíny