Plzeňští heligonkáři

Hudba
Známé uskupení zahraje k tanci i poslechu.
Termíny