Samostatne a pritom spoločne

Výstava
Výstava je zaměřena na život, lidi a přírodu - společnou historii obou přeshraničních regionů. Oba dva regiony prošly velmi podobným vývojem, kdy si byly v historii někdy blíž a někdy zase dělené hraniční čarou. Výstava se zabývá historickými hledisky vývoje krajiny a osídlení příhraničních hor a odrazem tohoto společného dědictví do současnosti. Do současnosti, kdy se již oba dva vyvíjejí opět v různých státech.
Termíny