Italia bianca nera

Výstava
Výstava fotografií Giuliana Colliniho.
Termíny