Skokani

Pro děti

Lipka pracoviště Kamenná zve všechny děti ve věku 6–9 let na nový sportovní, přírodovědný, tvořivý kroužek. Pojďte společně s námi přeskákat řadu překážek a prozkoumat okolí Kamenné.

V případě zájmu přihlásit vaše dítě kontaktujte Kateřinu Mrázkovou.

 

Účinkují

Vedoucí kroužku:

Mgr. Kateřina Mrázková

Mgr. Markéta Machátová

Termíny