Skokani

Pro děti

Lipka pracoviště Kamenná zve všechny děti ve věku 6–9 let do sporotvního, přírodovědného a tvořivého kroužku. Pojďte se společně s námi proskákat přes tajemství přírody, objevit netušené v okolí Kamenné a také něco malého vytvořit či uvařit.

V případě zájmu přihlásit dítě do tohoto kroužku kontaktujte Kateřinu Mrázkovou.

Účinkují

Vedoucí kroužku:

Mgr. Kateřina Mrázková

Mgr. Markéta Machátová

Termíny