Přírodní zahrady a parky - prostor pro zahradní terapii

Kurzy, vzdělání, konference

1. Dvoudílný obecný modul „Základy podpory biologické rozmanitosti v zahradnické praxi“
Hlavními tématy semináře budou přírodě blízké způsoby hospodaření, legislativní souvislosti a ekonomický aspekt a další.
Termíny: 30. 10. 2014, 27. 11. 2014

2. Trojdílný specializovaný modul „Zahradní terapie“
Modul se bude zabývat například novými trendy ve využívání zahrad a parků či terapeuticky pozitivním vlivem pobytu v přírodě.
Termíny: 30. 1. 2015, 26. 2. 2015, 26. 3. 2015

Součástí semináře budou praktické exkurze do přírodních a terapeutických zahrad v Brně a Tullnu, kde si budete moci prezentované poznatky takřka doslovně osahat.

Absolvovat lze pouze celý kurz, nikoliv jednotlivé semináře.

V případě zájmu se přihlašujte pomocí elektronické přihlášky.

Účinkují

Lektoři:

Ing. Dana Křivánková

Ing. Václav Křivan

Ing. Pavlína Křivanová

Doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D.

Ing. Tereza Zichová

Mgr. Jana Dvořáčková

Ing. Jan Libus

Termíny