Přírodní zahrady a parky - zakládání, údržba a jejich další možné využití

Kurzy, vzdělání, konference

1. Dvoudílný obecný modul „Základy podpory biologické rozmanitosti v zahradnické praxi“
Termíny: 30. 10. 2014, 27. 11. 2014
Na prvním modulu se budeme věnovat druhové ochraně v praxi, teroii rostlinných a živočišných invazí, či systému ochrany přírody v ČR a v EU.

2. Trojdílný specializovaný modul „Přírodní zahrady a parky“
Termíny: 15. 1. 2015, 12. 2. 2015, 12. 3. 2015
Na druhém modulu nás čeká zakládání, údržba a další možné využití přírodních zahrad, základy zahradní architektury a další témata.

Součástí kurzu budou také praktické exkurze do přírodních zahrad v Brně a rakouském Tullnu, kde si budete moci prezentované poznatky takřka doslovně osahat.

V případě zájmu se přihlašujte pomocí elektronické přihlášky.

Účinkují

Lektoři:

Ing. Dana Křivánková

Ing. Václav Křivan

Ing. Pavlína Křivanová

Doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D.

Ing. Martin Charvát

Ing. Radomil Hájek

Ing. Tereza Zichová

Termíny