Fotograf Jiří Svoboda

Výstava
Fotograf přírody Ing. Jiří Svoboda zachytil na svých černobílých i barevných fotografiích přírodu na Pardubicku převážně v 60. letech minulého století. Část vystavených snímků pochází i z pozdějšího období a rovněž ze zahraničních cest. Zpočátku ho vedlo amatérské nadšení, později ale zcela systematicky a cíleně zdokumentoval mizející bohatost přírody v polabské „krajině plné zrcadel vodních hladin“ – v okolí rybníků, slepých říčních ramen i na podmáčených loukách. Díky jeho fotografiím se dozvídáme o hnízdění těch nejvzácnějších ptačích druhů, jež od nás později vymizely. Jeho snímky však rozhodně nejsou jen dokumentární. Jiří Svoboda nás zve do intimního světa ptačích párů, do atmosféry panující u ptačích hnízd, přibližuje okamžiky při krmení a výchově mláďat. Je to svět, do kterého se běžnému smrtelníkovi nahlédnout nepodaří.
Termíny