MAČ - Silvester Lavrík

Volný čas
Lavrík stokrát inak. Narodil sa v 1964 v Spišskom Štiavniku. Vyštudoval divadelnú réžiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Pracoval ako divadelný a rozhlasový režisér, pôsobil ako umelecký šéf Mestského divadla Zlín a šéfredaktor Rádia Devín, v súčasnosti v slobodnom povolaní. Vydal na desať divadelných hier (Hry, 2007) a pet prozaickýh kníh (Allegro barbaro, 2002; Villa Lola, 2004; Perokresba, 2006; Zu, 2011; Naivné modlitby, 2013). Ťažko povedať, „či sa prejavuje viac ako dramatik, divadelník, prozaik, publicista alebo ako komentátor kultúrneho diania či esejista“, uvažuje nad autorom Peter Valček.
Termíny