Rok Artura Krause - oslava 160. výročí barona Artura Krause

Volný čas, Pro děti, Turistika

V sobotu, 2. srpna 2014 tomu bude přesně na den 160 roků od narození jedné z nejzajímavějších postav našeho města. Byť se v průběhu let na skutky a zásluhy barona Artura Krause poněkud zapomnělo, historické písemnosti a archiválie hovoří jasnou řečí. S nadsázkou by se dalo říci, že za vším, co tehdy tvořilo kulturní a společenské dění v Pardubicích bychom našli osobnost Artura Krause. Ať již jako přímo vedoucí osobnost či jen jako ona příslovečná postava v pozadí, byl Artur Kraus pro Pardubice počátku 20. století v pravdě renesanční osobností, která vnášela do života města neotřelost, novátorství a bohužel mnohdy i nepochopení…

Zveme vás tak v sobotu 2. srpna od 10:00 hodin

na vzpomínkový den, kterým si připomeneme 160 let od narození barona Artura Krause

Program:

10:00 – 11:00    PIETNÍ SETKÁNÍ U HROBKY RODINY KRAUSŮ (centrální hřbitov Pardubice)

od 11:30 hod. SLAVNOSTNÍ VYDÁNÍ BIBLIOGRAFIE – Krajská knihovna v Pardubicích

14:00 - 17:00 hod. vzpomínková jízda historickým autobusem po místech, kde působil baron Artur Kraus.

 - návštěva výstavy barona Artur Kraus a věže pardubického zámku

18:00   ULOŽENÍ LISTIN A PUBLIKACÍ VYDANÝCH K 160. VÝROČÍ ARTURA KRAUSE

od 18:00 - pozorování Slunce a poté noční oblohy z Hvězdárny barona Artura Krause

Účinkují

DDM ALFA Pardubice

Hvězdárna barona Artura Krause

Astronomická společnost Pardubice

Česká astronomická solečnost

Klub Přátel Pardubicka

Krajská Knihovna Pardubice

Zámek Pardubice

Východočeské muzeum

 

Termíny