20. mezinárodní hudební festival Srbská Kamenice

Koncerty hudebního festivalu se konají v zrekonstruovaném kostele sv. Václava, který je architektonickou dominantou obce. Festival se stal již nedílnou součástí života obce i širokého okolí. Můžeme bez nadsázky říci, že v této severní části pohraničí je to jediná akce tohoto druhu. Program: 2. 8. sobota 16.00 Tereza Roglová soprán, František Šťastný varhany  (J. S. Bach, W. A. Mozart, B. Marcello) 9. 8. sobota 16.00 Barbara Pazourová harfa (Česká filharmonie), Lucie Čistecká flétna (G. F. Händel, W. A. Mozart, C. Debussy) 16. 8. sobota 16.00 Musica per Cinque  dechový kvintet (W. A. Mozart, C. Franck, E. Dřízga) 23. 8. sobota 16.00 Friedwart Dittmann violoncello (D) (Staatskapelle Dresden), Martin Knauer kontrabas (D) (Staatskapelle Dresden) (G. Rossini, B. Britten, M. Knauer)  27. 9. sobota 16.00 Hudební slavnost u příležitosti svatováclavské pouti - Komorní orchestr CANTO, Jaroslav Brych dirigent, Děčínský pěvecký sbor (W. A. Mozart - REQUIEM)

Termíny